+38 066 992 73 33
ПН-ПТ з 9:00 до 18:00
замовлення цілодобово
0
Нет товаров
 x 
Кошик порожній

Політика конфіденційності

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», заповнюючи дані реєстраційної форми та проставляючи відмітку про ознайомлення з даною Політикою конфіденційності та обробки персональних даних (далі – «Політика конфіденційності») Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин.

Володільцем та розпорядником бази персональних даних користувачів сайту – «Контрагенти» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бріззо», код ЄДРПОУ 41853802, що є юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (надалі – «Товариство»).

Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів (споживачів, користувачів сайту), відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також реалізація програм знижок та акцій, що пропонуються ТОВ «Бріззо», для обробки запитів, або для інших цілей, які можуть існувати для досягнення кінцевої мети – задовольнити інтереси споживача (користувача сайту) та виконання замовлення, в тому числі для зв’язку зі споживачами (користувачами сайту), для повідомлення інформації про продукцію/товари Товариства, рекламні та спеціальні пропозиції та/або для повідомлення необхідної інформації, пов’язаної з замовленням, що було зроблено споживачем (користувачем сайту).

Для виконання вищезазначеної мети Товариство має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail споживача (користувача сайту), а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний при реєстрації на сайті телефонний номер, та якщо це необхідно для виконання замовлення. Товариство має право здійснювати запис телефонних розмов з споживачем (користувачем сайту) з метою покращення якості обслуговування останнього, на що споживач (користувач сайту) дає свою безумовну згоду.

Адміністрація має право проводити запис телефонних розмов з Відвідувачем (Покупцем) з метою поліпшення якості обслуговування останнього, на що Відвідувач (Покупець) дає свою згоду.

Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:

• документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
• електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних;
відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

Товариство збирає тільки ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані споживачем (користувачем сайту), як суб’єктом персональних даних, з метою визначеною вище, в тому числі: ім’я, прізвище, логін, пароль, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, адреса місця проживання та/або доставки.

Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. Вказане положення не застосовуються у випадках встановлених законом.

Місцезнаходження бази персональних даних.
База персональних даних «Контрагенти» знаходяться за адресою Товариства.

Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

Товариство не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних, або в інших випадках, визначених і цій Політиці конфіденційності.

Товариство розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь–якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів захисту особистої інформації користувачів, добровільно та усвідомлено переданої останніми Товариству.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних, в якому зазначає:

• прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
• найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
• прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
• відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
• перелік персональних даних, що запитуються;
• мета та/або правові підстави для запиту.

Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних.

Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

У повідомленні про відстрочення зазначаються:

• прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;
• дата відправлення повідомлення;
• причина відстрочення;
• строк, протягом якого буде задоволене запит.

Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

У повідомленні про відмову зазначаються:

• прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
• дата відправлення повідомлення;
• причина відмови;
• строк, протягом якого буде задоволено запит.

Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання наступної інформації: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника).

Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

Захист персональних даних.

Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, встановлених законом.

Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

Права суб’єкта персональних даних.

• знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
• на доступ до своїх персональних даних;
• отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
• пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
• пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
• звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
• вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
• відкликати згоду на обробку персональних даних;
• знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
• на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Наші партнери

Корисне

Написати нам

Ім'я
E-mail
Телефон
Повідомлення

Зареєструйся у Brezzo Club

Зареєструйся у Brezzo Club та автоматично отримай знижку у розмірі 3% та безкоштовну доставку

Накопичуй знижки за купівлю дитячих підгузків:

  • 3% - автоматично при реєстрації на сайті.
  • 5% - з 10 упаковки підгузків.
  • 10% - з 20 упаковки підгузків.
Реєстрація

Супер пропозиція!

реєструйся на сайті та отримуй додаткову знижку у розмірі

3%

Не забудь зареєструватися!

Реєстрація

* знижка для учасників Brezzo Club